Christian
psykolog Christian A. Stewart-Ferrer

Se mere om Christian her:

CHRISTIAN A. STEWART-FERRER

er psykolog og har virket som sådan i 17 år. Før dette var han gymnasielærer, hvor han satte en ære i at tilrettelægge sine fag, så eleverne kunne bruge dem som redskaber for personlig udvikling.

Samtidig udviklede han eksamenstræning for eleverne, for at hjælpe dem til at kunne bruge deres kunnen også i pressede situationer - og det var især dette arbejde, der i sin tid førte ham tilbage til unversitetet, denne gang som psykologistuderende.

Som praktiserende psykolog lægger han vægt på at opløse forpinthed, hjælpe til mere overblik, og give flere valgmuligheder.

Som underviser og supervisor ser han sit mål i at formidle essensen - at synliggøre, hvordan man oplever verden, når man har bestemte udfordringer, og at udvikle konkrete færdigheder hos studerende, supervisander og kursister.


Supplerende fakta om Christian:

 • specialistpsykolog og supervisor i psykoterapi;
 • specialistpsykolog og supervisor i klinisk børne- og ungdomspsykologi;
 • tildelt autorisation som psykolog af Psykolognævnet (under Socialministeriet);
 • tildelt undervisningskompetence i faget psykologi af Undervisningsministeriet;
 • cand. mag. i latin og engelsk samt Dip.Ed.;
 • udd. som kognitiv terapeut;
 • udd. som systemisk-narrativ familieterapeut;
 • udd. som EMDR-terapeut og som ART-terapeut (traumer/PTSD)
 • gæsteforsker ved Forskningsenh. f. Almen Praksis (FEA), Syddansk Universitet;
 • tidl. ekstern lektor i psykologi ved Syddansk Universitet og ved Kbh.s Universitet; og
 • tidl. specialistleverandør til VISO (Socialministeriet).Christian er medforfatter og bidragyder til adskillige bøger m.m.:

ADRESSE

 "Tidens Psykologer"

  Vestergade 19

  5000 Odense C

Medlem af Dansk Psykolog Forening

TELEFON